คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

ตามรอยประวัติศาสตร์ประเทศลาว

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รหัสทัวร์ :  DE 1011

จุดเริ่มต้น /จุดหมาย : เวียงจันทร์ / หลวงพระบาง

ระยะเวลาในการเดินทาง : 11 วัน + 10 คืน

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทาง : เดินทางได้ตลอดทั้งปี

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : จาก 2 ถึง 14 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องราคาจะค่อนข้างสูง)

จุดเด่น :

 • สิ่งที่คุณต้องเห็นทางตอนเหนือของลาว

 • หลวงพระบางเมืองมรดกโลก, วังเวียง, เวียงจันทร์

 • ทุ่งไหหิน

 • เยี่ยมชมวัด, ถ้ำ และน้ำตก

 • หมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ & ค้างคืนโฮมเสตย์

ราคาต่อท่าน : 1553 USD (สำหรับคณะ 4 /ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

วันแรกในประเทศลาว

ยินดีต้อนรับท่านสู่เมืองหลวงนครเวียงจันทร์ โดยจะมีไกด์ท้องถิ่นและพาหนะส่วนตัวรอรับที่สนามเพื่อส่งท่านไปยังที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในช่วงเย็นไกด์จะมารับท่านไปรับประทานอาหารเย็นและอธิบายรายการ การเดินทางของท่าน.

อาหาร: -, D, -  // 

ที่พัก : โรงแรมใจกลางเมือง

การเดินทาง: นครหลวงเวียงจันทร์

วันที่ 02

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในนครหลวงเวียงจันทร์

​เยี่ยมชมเมืองหลวงของลาวและวัดหลายแห่ง ได้แก่ วัดศรีสะเกษ , หอพระแก้วของพระแก้วมรกต พระเจดีย์ทองคำหลวง,ประตูชัย ซึ่งมีภาพวาดปฏิมากรรมเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สวยงามที่สุดของเมือง เที่ยวชมตลาดผักทองคานคำและเดินไปตามแม่น้ำโขงในตอนท้ายของวัน สถานที่ที่คนในท้องถิ่นมักออกมาพบกันทำกิจกรรมยามพระอาทิตย์ตกดิน

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรมใจกลางเมือง

การเดินทาง: เวียงจันทร์

วันที่ 03

ทะเลสาปน้ำงึม, ทัศนียภาพของเมืองวังเวียง

ออกเดินทางด้วยรถตู้ส่วนตัวบนถนนชนบทผ่านทุ่งนาและจุดที่มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เยี่ยมชมทะเลสาบน้ำงึม มี่สวยงาม สู่เส้นทางเข้าเมืองวังเวียงผ่านหมู่บ้านชาวประมงและตลาดปลาแห้งขนาดเล็ก ถึงในช่วงบ่ายเราจะพาท่านพายเรือแคนูในแม่น้ำ ที่ล้อมรอบด้วยสีสันแห่งธรรมชาติในยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : เวียงจันทร์ - ทะเลสาปน้ำงึม - วังเวียง

กิจกรรม : พายเรือแคนนู 1 ชั่วโมง

วันที่ 04

ดอยพูคูณ แวะถ้ำ หมู่บ้านชาวนา

เข้าสำรวจถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ "ถ้ำจั๊ง" แล้วเดินทางต่อสู่ยอดเขาพูคูณที่มีความสูงเหนือจากน้ำทะเล 1,200 เมตร แวะชมตลาดท้องถิ่น หมู่บ้านชนเผ่าม้ง, ขะมุ และถ้ำพระ. ก่อนจะถึงที่หมายในพลบค่ำที่เมืองเซียงข่วง

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง: วังเวียง- ดอยพูคูณ - เซียงข่วง

วันแห่งการเดินทาง

วันที่ 05

ทุ่งไหหิน ปริศนาแห่งประเทศลาว

การค้นพบสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของที่ราบสูง ที่เรียกขาน "ทุ่งไหหิน" ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ลึกลับที่ยังคงรอคำตอบอยู่ การเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณของเมืองโคกพร้อมกับเยี่ยมชมสถานที่ทางพุทธประวัติมีพระพุทธรูปที่พังทลายในช่วงสงครามอินโดจีน เยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นก่อนเดินทางกลับโรงแรม

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง : เซียงข่วง - ทุ่งไหหิน - เมืองคูณ

วันที่ 06

ผ่านหุบเขามุ่งสู่เมืองเวียงทอง

เช้าวันนี้เดินทางสู่เมืองเวียงทองผ่านภูเขาที่เคยเป็นเส้นทางสมัยสงครามระหว่างอินโดจีน เยี่ยมชมถ้ำที่เคยถูกทิ้งระเบิดในช่วงสงคราม (ต๋ำเป๋ยว) แวะชมหมู่บ้านม้งระหว่างทางเป็นระยะ, ทั้งหมู่บ้านเผ่าขะมุและเผ่าเตยเด็ง ถึงในเมืองเล็ก ๆ ที่ชื่อ"เมืองเวียงทอง"ในช่วงบ่ายและพักบ้านพักในท้องถิ่นที่อาจจะไม่ค่อยอำนวยความสะดวกสบายเท่าไหร่ เพราะเราอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวเมือง

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง: เซียงขวง- เมืองคำ - เมืองเวียงทอง

วันแห่งการเดินทาง

วันที่ 07

หนองเขียวเมืองกุ้ยหลินแห่งลาว

จุดเริ่มต้นของวันบนถนนที่ไม่พลุกพล่านไปยังหนองเขียว ภูมิทัศน์มีความสวยงามและมีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่แวะมาเยี่ยมเมืองนี้  เยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่า: ม้งและลาวเทิง พอมาถึงในตอนท้ายของวันเข้าพักที่รีสอร์ทริมแม่น้ำ พักผ่อนและผ่อนคลายไปกับทิวทัศน์ของภูเขาหินที่สวยงามและชมวิถีชีวิตของชาวประมงตามอัธยาศัย

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : รัสอร์ตริมแม่น้ำ

การเดินทาง : เมืองเวียงทอง - หนองเขียว

วันแห่งการเดินทาง

วันที่ 08

นั่งเรือท้องถิ่น ชมท้องทุ่งนาในชนบท

การสำรวจโดยการล่องเรือท้องถิ่นบนแม่น้ำอู จะเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำของรายการนี้. เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าที่เมืองงอย. เดินเข้าสู่กลางทุ่งนาในชนบทที่ล้อมรอบด้วยภูเขา พบปะกับชาวนา แวะเที่ยวถ้ำกลาง และ หมู่บ้านชนเผ่า ไทแอด และเราจะค้างคืนที่นี้แบบโฮมเสตย์กับเผ่าไทแอด.

อาหาร : B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : หนองเขียว - เมืองงอย - หมู่บ้านไทแอด

กิจกรรม : เดินป่า 2 ชั่วโมง + ล่องเรือ 1 ชั่วโมง

วันที่ 09

เที่ยวชมหมู่บ้าน ปากอู และ ถ้ำปากอู

เดินเล่นในชนบทเยี่ยมชมวิถีการดำรงชีิวิตของคนในหมู่บ้านขณะกลับมาที่เมืองงอย ล่องเรือกลับหนองเขียว ระหว่างทางพบปะ ชาวประมงใช้อวนหาปลาภาพควายอาบน้ำกับเด็กหมู่บ้าน ทัศนียภาพธรรมชาติกับป่าไผ่ ... ออกเดินทางด้วยรถตู้เพื่อไปถึงหลวงพระบาง ระหว่างทางเยี่ยมชมหมู่บ้านในชนบทและเข้าเที่ยมชมถ้ำ ปากอู ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระพุทธรูปนับพันองค์ ก่อนมาถึงเมืองหลวงพระบางในตอนท้ายของช่วงบ่าย

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง หมู่บ้านไทแอด - หนองเขียว- ปากอู - หลวงพระบาง

กิจกรรม : เดินป่า 2 ชั่วโมง+  ล่องเรือ 1 ชั่วโมง

วันที่ 10

เที่ยวเมืองหลวงพระบาง เข้าชมวัด และตลาดท้องถิ่น

เช้านี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นโดยพาหนะส่วนตัว, แล้วเข้าชมพระบรมมหาราชวัง,  วัดใหม่,วัดแสน, วัดเซียงทอง, วัดวิซุน. แล้วเดินช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามถนนเส้นกลางเมือง. จากนั้นพาท่านขึ้นพระธาตุพูสีเพื่อสักการะ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง . แล้วทอดน่องเดินตลาดมืดตามอัธยาศัย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง :หลวงพระบาง

วันที่ 11

ข้ามไปอีกฝั่งของแม่น้ำโขง และ น้ำตกตาดก่วงสี

ข้ามไปอีกฟากของเมืองหลวงพระบางกับเรือโดยสารท้องถิ่น. แค่เราข้ามฝั่งมาอีกฟากของแม่น้ำโขงท่านก็จะสัมผัสอีกบรรยากาศกับสถานที่ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักเหมือนในตัวเมืองหลวงพระบาง เข้าเยี่ยมชมวัดโบราณ วัดเซียงแมน, วัดจอมเพ็ด และวัดล่องขุ่น. ในตอนบ่ายมุ่งหน้าสู่น้ำตก ตาดก่วงสี สถานที่อันโด่งดังของเมืองหลวงพระบางอีกแห่งหนึ่งขึ้นชื่อว่าสายน้ำสีดั่งมรกต ท่านสามารถลงเล่นน้ำ หย่อนใจในอุทยานน้ำตกแห่งนี้ และ เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์หมีพันธุ์ต่างๆในที่แห่งนี้ได้อีกด้วย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง - ข้ามน้ำแม่ - น้ำตกตาดก่วงสี

รวมอาหารเช้าในวันที่ 12

Please reload

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos