คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

สำรวจทางตอนเหนือของลาว วิถีชาวพุทธ และ ชนเผ่าดั้งเดิม

ชนเผ่าในพื้นที่ห่างไกล,ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รหัสทัวร์ :  DE 1012

จุดเริ่มต้น/จุดหมาย : เวียงจันทร์/หลวงพระบาง

ระยะเวลาในการเดินทาง : 12 วัน + 11 คืน

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทาง : เดินทางได้ทั้งปี

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : จาก 2 ถึง 14 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องราคาจะค่อยข้างสูง)

จุดเด่น :

 • สิ่งที่ต้องเห็นทางตอนเหนือของลาว

 • กลุ่มชาติพันธุ์ อาข่า, ม้ง, ไทลื้อ, ขะมุ 

 • หลวงพระบาง (UNESCO), วังเวียง, เวียงจันทร์  

 • ล่องเรือบนแม่น้ำอู

 • เยี่ยมชมวัดวาอาราม, ถ้ำ, น้ำตก 

 • เข้าถึงหมู่บ้านในชนบท & 2 คืนในโฮมเสตย์

ราคาต่อท่าน : 1513 USD (สำหรับคณะ 4 ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

ต้อนรับสู่ประเทศลาว

ยินดีต้อนรับท่านสู่เมืองหลวงนครเวียงจันทร์ โดยจะมีไกด์ท้องถิ่นและพาหนะส่วนตัวรอรับที่สนามเพื่อส่งท่านไปยังที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ในช่วงเย็นไกด์จะมารับท่านไปรับประทานอาหารเย็นเพื่อทำแนะนำตัว และอธิบายแผนการเดินทางรายละเอียด การเดินทางของท่านในลาว

อาหาร: -, D, -  // 

ที่พัก : โรงแรมใจกลางเมือง

การเดินทาง: นครหลวงเวียงจันทร์

วันที่ 02

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นครหลวงเวียงจันทร์ เข้าชมวัดวาอาราม

​เยี่ยมชมเมืองหลวงของลาวและวัดวาอารามในนครหลวงเวียงจันทร์ เช่น วัดศรีสะเกษ , หอพระแก้วของพระแก้วมรกต พระเจดีย์ทองคำหลวง,ประตูชัยซึ่งมีภาพวาดปฏิมากรรมเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สวยงามที่สุดของเมือง เที่ยวชมตลาดผักทองคานคำ และเดินไปตามแม่น้ำโขงในตอนท้ายของวัน สถานที่ที่คนในท้องถิ่นมักออกมาพบกันทำกิจกรรมยามพระอาทิตย์ตกดิน 

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรมใจกลางเมือง

การเดินทาง: เวียงจันทร์

วันที่ 03

ทะเลสาปน้ำงึม เมืองวังเวียง

ออกเดินทางด้วยรถตู้ส่วนตัวบนถนนชนบทผ่านทุ่งนาและจุดที่มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ เยี่ยมชมทะเลสาบน้ำงึม ที่สวยงาม สู่เส้นทางเข้าเมืองวังเวียงผ่านหมู่บ้านชาวประมงและตลาดปลาแห้งขนาดเล็ก ถึงในช่วงบ่ายเราจะพาท่านพายเรือแคนูในแม่น้ำ ที่ล้อมรอบด้วยสีสันแห่งธรรมชาติในยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : เวียงจันทร์ - ทะเลสาปน้ำงึม - วังเวียง

กิจกรรม : พายเรือแคนนู 1 ชั่วโมง

วันที่ 04

ดอยพูคูณ, สำรวจถ้ำ เมืองมรดกโลก เมืองหลวงพระบาง

เข้าสำรวจถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ "ถ้ำจั๊ง" แล้วเดินทางต่อสู่ยอดเขาพูคูณที่มีความสูงเหนือจากน้ำทะเล 1,200 เมตรl. แวะชมตลาดท้องถิ่น หมู่บ้านชนเผ่าม้ง,ขะมุ และถ้ำพระ. ก่อนจะถึงที่หมายในพลบค่ำที่หลวงพระบาง

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง: วังเวียง- ดอยพูคูณ - หลวงพระบาง

วันแห่งการเดินทาง

วันที่ 05

สบายดีหลวงพระบาง, เยี่ยมชมวัด และ ตลาดท้องถิ่น

เช้านี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นโดยพาหนะส่วนตัว, แล้วเข้าชมพระบรมมหาราชวัง,  วัดใหม่,วัดแสน, วัดเซียงทอง, วัดวิซุน. แล้วเดินช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามถนนเส้นกลางเมือง. จากนั้นพาท่านขึ้นพระธาตุพูสีเพื่อสักการะ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง . แล้วเดินทอดน่องตลาดมืดตามอัธยาศัย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง :หลวงพระบาง

วันที่ 06

เดินป่ามุ่งสู่น้ำตก ตาดก่วงสี

​เช้าตรู่ของวันนี้ท่านสามารถตักบาตรเข้าเหนียวตามอัธยาศัยโดยไม่มีไกด์ หลังจากอาหารเช้าที่โรงแรม เราจะพาท่านออกเดินทางโดยรถตู้ขึ้นเขาเพื่อไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าม้ง และถึงจุดสตาร์เดินป่า สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติเป็นเวลา 3 ชั่วโมงเพื่อให้ถึง สถานที่ ที่เป็นที่นิยมที่สุดในหลวงพระบาง "น้ำตก ตาดก่วงสี"  สถานที่แสนอันน่าประทับใจซึ่งตั้งอยู่กลางป่า สายน้ำสีฟ้าใส หย่อนใจไปกับปลาน้อยใหญ่มี่แวกว่ายท่ามกลางสายน้ำ ในช่วงบ่ายท่านสามารถว่ายน้ำผ่อนคลายหรือเยี่ยมชมสถานที่อนุรักษ์หมี ที่อยู่ภายในอุทยานน้ำตกแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย (อย่าลืมเตรียมชุดมาเล่นน้ำด้วยนะ)

อาหาร: B, L, -  // 

ที่พัก: โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง - หมู่บ้านชนเผ่าม้ง - น้ำตกตาดก่วงสี

กิจกรรม : เดินป่า โดยใช้เวลา 2ชั่วโมงครึ่ง ถึง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ

วันที่ 07

ทิวทัศน์ผ่านขุนเขามุ่งสู่เมืองอุดมไซ

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของลาวโดยพาหนะส่วนตัว. สูดอากาศสดชื่นจากทิวทัศน์ภูเขาระหว่างทาง. ท่านจะพบเห็นชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์ระหว่างทาง เช่น ไทลื้อ,ขะมุ,ไทดำ และ ม้ง. ไกด์นำท่างจะอธิบายการเชื่อมโยงวัฒนธรรมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนพื้นเมืองให้ท่านทราบ. ถึงเมืองอุดมไซในช่วงเย็น.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพักในเมือง

การเดินทาง : หลวงพระบาง - อุดมไซ

วันที่ 08

สัมผัสชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิม ไทดำ และ ไทลื้อ

​หลังจากการเดินทางออกจากอุดมไซไม่กี่ชั่วโมง การผจญภัยก็เริ่มต้น สู่เส้นทางดินแดง รื่นรมย์กับทิวทัศน์ที่งดงามข้ามทุ่งนาที่มีเตาเผาดินของชนเผ่า ไทลื้อ ตลอดเส้นทาง แวะตลาดท้องถิ่นเล็ก ๆ ที่หมู่บ้านชนเผ่าไทดำ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากชนเผ่าในตลาดแห่งนี้ เยี่ยมชมหมู่บ้านเผ่าพู, อาข่า, เตยยาง, ม้งและไทลื้อ แวะทานอาหารเที่ยงระหว่างทาง อาหารเย็นและที่พักของท่านในคืนนี้ เราจะพักกับครอบครัวอันแสนอบอุ่นที่หมู่บ้านไทลื้อ

อาหาร : B, -, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : อุดมไซ – นา มอ – บุนใต้

วันที่ 09

สำรวจวิถีชิวิตชนเผ่าอาข่า

การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปยังเมืองเล็ก ๆ ชื่อ"เมืองขัว" ซึ่งเป็นเส้นทางการส่งสินค้าระหว่างเวียดนามและลาว เยี่ยมชมหมู่บ้านอาข่า,ม้งขามและไทดำ เมื่อถึงเมืองขัวในช่วงบ่ายเข้าพักในบ้านพักท้องถิ่น ท่านสามารถเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คน เก็บภาพสวยๆที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ"พอง"ในช่วงเย็น

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพัก

การเดินทาง : บุนใต้ – ปากน้ำน้อย – เมืองขัว

วันที่ 10

ล่องเรือท้องถิ่นบนแม่น้ำอู

ล่องเรือยามเช้าในแม่น้ำอู ด้วยเรือท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ความงดงามของลาว เพลิดเพลินกับสองฟากฝั่งแม่น้ำอู: ทิวไผ่, ภูเขา, หินผา, ... เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าก่อนที่จะไปที่หมู่บ้านเมืองงอย เดินเล่นในใจกลางทุ่งข้าวที่มีภูเขาล้อมรอบ ระหว่างทางแวะชมถ้ำถ้ำกาง รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในหมู่บ้านของชนเผ่าม้ง บ้านผายอง

อาหาร : B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : เมืองขัว – เมืองงอย - หมู่บ้านม้ง

กิจกรรม : ล่องเรือ4ชั่วโมง + เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

วันที่ 11

ถ้ำปากอู ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปมากกว่า 100 องค์

หลังจากเพลิดเพลินกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวชาวม้ง ถึงเวลาเดินป่าบนเส้นทางผ่านพื้นที่กว้างใหญ่ในใจกลางของหุบเขาของชนบทเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่นั้นท่านจะพบกับรถตู้รอคุณอยู่ เพื่อย้อนกลับไปที่หลวงพระบางและเยี่ยมชมถ้ำ"ปากอู" ที่มีชื่อเสียงในแม่น้ำโขง ภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปนับพันองค์ที่ประดับด้วยโทนสีแดงและสีทองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศ ประดิษฐานไว้ในช่วงเวลาสงคราม  แล้วมาถึงหลวงพระบางในช่วงเย็นของวัน

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง :หมู่บ้านม้ง - ถ้ำปากอู - หลวงพระบาง

กิจกรรม: เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

วันที่ 12

วันสุดท้ายแห่งความประทับใจ

พักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลาที่เราจะพาท่านไปสนามบินเพื่อกลับภูมิลำเนา

 

อาหาร : B, -, -  // 

ที่พัก : ไม่รวมในรายการ

การเดินทาง: หลวงพระบาง- ...

วันนี้ไม่มีไกด์

Please reload

>> รายการต่อไป : Mekong, tell us your Classics - 12 days

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos