คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

แม่น้ำโขง กับสิ่งที่คุณวาดฝัน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รหัสทัวร์:  CRDE 1012

จุดเริ่มต้น /จุดหมาย : หลวงพระบาง/เวียงจันทร์

ระยะเวลาในการเดินทาง: 12 วัน + 11 คืน

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทาง : เดินทางได้ตลอดทั้งปี

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : จาก 2 ถึง 14 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องราคาจะค่อยข้างสูง)

จุดเด่น  :

 • ล่องเรือบนแม่น้ำโขงโดยเรือส่วนตัว

 • สิ่งที่คุณต้องเห็นทางเหนือของลาว

 • หลวงพระบาง (UNESCO), วังเวียง, เวียงจันทร์ 

 • ชนกลุ่มน้อย ชาติพันธุ์

 • ค้างคืนในหมู่บ้านชนบท

 • ทริปล่องเรือ

 • เยี่ยมชมวัด, ถ้ำ, น้ำตก

ราคาต่อท่าน : 1532 USD (สำหรับคณะ 4/ ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

หลวงพระบางเมืองมรดกโลก

ยินดีต้องรับสู่เมืองหลวงพระบาง โดยพาหนะส่วนตัวที่สนามบินส่งท่านเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร : -, -, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง

วันนี้ไม่มีไกด์

วันที่ 02

เที่เยวเมืองหลวงพระบาง ชมวัดและตลาดท้องถิ่น

เช้านี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นโดยพาหนะส่วนตัว, แล้วเข้าชมพระบรมมหาราชวัง,  วัดใหม่,วัดแสน, วัดเซียงทอง, วัดวิซุน. แล้วเดินช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามถนนเส้นกลางเมือง. จากนั้นพาท่านขึ้นพระธาตุพูสีเพื่อสักการะ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง . เดินทอดน่องตลาดมืดตามอัธยาศัย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก: โรงแรม หรือ บัานพัก

การเดินทาง: หลวงพระบาง

วันที่ 03

ข้ามฝั่งน้ำโขง เที่ยวน้ำตก ตาดก่วงสี

ข้ามไปอีกฟากของเทืองหลวงพระบางกับเรือโดยสารท้องถิ่น. แค่เราข้ามฝั่งมาอีกฟากของแม่น้ำโขงท่านก็จะสัมผัสอีกบรรยากาศกับสถานที่ ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมากนักเหมือนในตัวเมืองหลวงพระบาง เข้าชมวัดโบราณ วันเซียงแมน, วัดจอมเพ็ด และวัดล่องขุ่น.ในตอนบ่ายมุ่งหน้าสู่น้ำตก ตาดก่วงสี สถานที่อันโด่งดังของเมืองหลวงพระบางอีกแห่งหนึ่งขึ้นชื่อว่าสายน้ำตกสีดั่งมรกต ท่านสามารถลงเล่นน้ำหย่อนใจในอุทยานน้ำตกแห่งนี้และ เที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์หมีพันธุ์ต่างๆในที่แห่งนี้ได้อีกด้วย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : ข้ามน้ำแม่โขง - น้ำตกตาดก่วงสี

วันที่ 04

ล่องเรือท้องถิ่น เพลิดเพลินกับธรรมชาติในชนบท

เช้านี้มุ่งหน้าสู่พื้นที่ห่างไกลไปทางตอนเหนือ แล้วเปลี่ยนการเดินทางโดยการล่องเรือในแม่น้ำอู ด้วยเรือโดยสารท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ความงดงามของประเทศลาว รื่นรมย์กับสองฟากฝั่งแม่น้ำอู: ทิวไผ่, ภูเขา, หินผา, ... เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าก่อนที่จะไปที่หมู่บ้านเมืองงอย เดินเล่นในใจกลางทุ่งข้าวที่มีภูเขาล้อมรอบ ระหว่างทางแวะชมถ้ำถ้ำกาง รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในหมู่บ้านของชนเผ่า ไทแอด

อาหาร : B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง :  เมืองงอย - หมู่บ้านไทแอด

กิจกรรม : ล่องเรือ4ชั่วโมง + เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

วันที่ 05

วิถีชิวิตของชนกลุ่มน้อยในหุบเขา

เรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้าน การดำรงชีพในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดกับชาวบ้าน ดื่มด่ำกับชีวิตชาวชนบท การมีส่วนร่วมในกิจกรรมประจำวันที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล เยี่ยมชมหมู่บ้านใกล้เคียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ไทซำ รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเย็นท้องถิ่นและเรียนรู้วิธีการทำอาหารกับคนในท้องถิ่น

อาหาร: B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมสเตย์

การเดินทาง : หมู่บ้านไทแอด และหมู่บ้านใกล้เคียง

กิจกรรม : เรียนรู้วิถีชีวิตประจำวันของชาวบ้าน

วันที่ 06

หมู่บ้านทอผ้า และ หมู่บ้านในแถบชนบท เมืองหนองเขียว

ออกเดินทางจากหมู่ในตอนเช้า กลับไปยังทางเข้าหมู่บ้านทอผ้าเพื่อมุ่งสู่ท่าเรือ กลับเข้าเมืองหนองเขียวโดยเรือท้องถิ่น ถึงหนองเขียวในช่วงบ่าย เมืองเล็กๆ ที่มีแม่น้ำผ่านกลางเมือง บรรยากาศเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ เข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : รีสอร์ตริมแม่น้ำ

การเดินทาง : เผ่าไทแอด - หมู่บ้านทอผ้า - หนองเขียว

กิจกรรม : เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง+ ล่องเรือ 1 ชั่วโมง

วันที่ 07

เดินทางสู่เมืองปากแบง ทัศนียภาพในพื้นที่ห่างไกล

วันนี้เราจะขับรถภายในวันเดียวเพื่อมุ่งหน้าสู่ปากเเบงโดยผ่านอุดมไช เส้นทางที่สวยงามแห่งนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาและหมู่บ้านชาวไทลื้อ,ขะมูและหมู่บ้านชาวม้งแท้ๆ  ถึงปากแบงในตอนท้ายของวัน ส่งคุณเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย ริมฝั่งแม่น้ำโขง

อาหาร : B, L,-  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ ที่พัก

กิจกรรม : หนองเขียว - อุดมไซ - ปากแบง

วันที่ 08

ล่องแม่น้ำโขง

เช้านี้เริ่มออกเดินทางจากท่าเรือเมืองปากแบง เวลา 08.30เช้า.หรือขึ้นอยู่กับเวลาความพร้อมของเรือ, ในวันนี้ระหว่างทาง เราจะพาคุณแวะหมู่บ้านทอผ้า. รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ, จากนั้นเข้าขชมถ้ำ"ปากอู" ที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ มากกว่า 10,000 องค์ ตั้งแต่สมัยสงคราม แล้วจึงถึงจุดหมายปลายทาง เมืองหลวงพระบางในตอนบ่าย.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ ที่พัก

การเดินทาง ปากแบง - ปากอู - หลวงพระบาง

กิจกรรม : ล่องเรือ 7 - 8 ชั่วโมง

วันที่ 09

ดอยพูคูณ ผ่านหมู่บ้านชาวนาในชนบท

มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงโดยเดินทางสู่ขุนเขา"กาสี" ที่มีความสูงจากน้ำทะเล 1,200 เมตร ระหว่างทาง จะแวะชมตลาดชุมชมของเมืองพูคูณก่อนจะถึงเมืองวังเวียงในช่วงบ่าย ท่านสามารถ ล่องเรือบนแม่น่ำสงเพื่อชมความสวยงามของเมืองวังเวียง โดยล่องเรือบนแม่นำ้สายเล็กๆที่ไหลมาจากภูเขากาสีตัดเข้าสู่เส้นทางเมืองวังเวียง.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง - พูคูณ - วังเวียง

กิจกรรม : ล่องเรือ 1 ชั่วโมง

วันที่ 10

ทะเลสาปน้ำงึม และ ทัศนียภาพเมืองวังเวียง

สำรวจ "ถ้ำจั๊ง" หนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากนั้นออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาว ระหว่างทางเยี่ยมชมตลาดปลาทะเลสาบน้ำงึมที่สวยงามและยังเป็นแหล่งสกัดเกลือ ถึงเวียงจันทน์ในตอนบ่าย

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรมกลางเมืองเวียงจันทร์

การเดินทาง : วังเวียง - ทะเลสาปน้ำงึม - เวียงจันทร์

วันที่ 11

ท่องเที่ยวเมืองเวียงจันทร์ ไม่ควรพลาดชมสถานที่มีชื่อเสียง

เยี่ยมชมเมืองหลวงของลาวและวัดหลายแห่ง ได้แก่ วัดศรีสะเกษ , หอพระแก้วของพระแก้วมรกต พระเจดีย์ทองคำหลวง,ประตูชัยซึ่งมีภาพวาดปฏิมากรรมเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สวยงามที่สุดของเมือง เที่ยวชมตลาดผักทองคานคำและเดินไปตามแม่น้ำโขงในตอนท้ายของวัน สถานที่ที่คนในท้องถิ่นมักออกมาพบกันทำกิจกรรมยามพระอาทิตย์ตกดิน

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง: เวียงจันทร์

วันที่ 12

วันสุดท้ายแห่งความทรงจำที่ลาว

พักผ่อนตามอัธยาศัย รอเวลาส่งท่านสู่สนามบินเพื่อกลับภูมิลำเนา

อาหาร : B, -, -  // 

ที่พัก : ไม่รวมในรายการ

การเดินทาง: เวียงจันทร์ - ...

วันนี้ไม่มีไกด์

Please reload

>> รายการต่อไป :สิ่งที่ต้องเห็นในประเทศลาว - เหนือจรดใต้ - 14 วัน

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos