คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

เส้นทางบุนใต กับสกู๊ตเตอร์

พบปะชนกลุ่มน้อย & ผจญภัยบนเส้นทางวิบาก

รหัสทัวร์ :  SCT 1004

จุดเริ่มต้น / จุดหมาย : หลวงพระบาง

ระยะการเดินทาง : 4 วัน + 3 คืน

ฤดูกาลที่เหมาะสม : เดินทางได้ตลอดทั้งปี

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : จาก 4 ถึง 8 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องราคาจะค่อยข้างสูง)

จุดเด่น:

 • เส้นทาง +/- 720 กิโลเมตร, 15% ทางดินแดง

 • ชนกลุ่มน้อย เมืองผ้งสะหรี

 • พบปะกลุ่มชาติพันธุ์

 • ตลาดท้องถิ่น และ หมู่บ้านในชนบท

 • 1 คืนในโฮมเสตย์ (ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง)

ราคาต่อท่าน : 653USD (สำหรับคณะ 4 /ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

มุ่งหน้าสู่เมืองอุดมไซ

ไกด์ของคุณจะไปรับที่โรงแรมโดยรถตุ๊กตุ๊กและพามาที่บริษัทของเรา ORLA TOURS เพื่อพามาเช็คสภาพรถสกูตเตอร์และเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการเดินทางในวันนี้  เมื่อพร้อมแล้วเราจะมุ่งหน้าสู่ เมืองอุดมไซโดยผ่านเมือง ปากมอง แวะเยี่ยมชมหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่หลากหลายเป็นระยะในระหว่างทาง (กลุ่มชาติพันธุ์ได้แก่ , ขะมุ และ ม้ง) รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางแบบท้องถิ่นเราจะมาถึงที่อุดมในตอนบ่าย 

 

อาหาร : -, L, - // 

ที่พัก : บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง : หลวงพระบาง – ปากมอง – อุดมไซ

ระยะทาง : 200 กิโลเมตร

วันที่ 02

สัมผัสวิถีชีวิตของชนเผ่า

หลังจากอาหารเช้าเราจะออกเดินทางมุ่งสู่เมืองบุนใต โดยผ่านเมืองปากน้ำน้อย. ระหว่างทางเราจะแวะเยี่ยมพบปะชนกลุ่มน้อย ผ่านหมู่บ้านเล็กๆ ตลอดจนเผ่าอาข่า,ม้ง และ ไทลื้อ. รับประทานอาหารเที่ยงที่เมืองบุนใต และค้างคืนในหมู่บ้านแห่งนี้

อาหาร: B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : อุดมไซ -  ปากน้ำน้อย - บุนใต

ระยะทาง: 140 km

วันที่ 03

ผจญภัยบนเส้นทางวิบาก

อิ่มจากอาหารเช้าแล้ว, วันนี้คุณจะต้องขี่รถเพื่อไป เมืองนามอ โดยผ่านหมู่บ้านของชนกลุ่มน้อยที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นอาข่า ,ไทลื้อ ไทดำ แวะพักทานอาหารเที่ยงระหว่างทางในหมู่บ้านชนบท   ก่อนจะถึงเมืองนามอในช่วงบ่ายๆ แล้วเข้าที่พักในท้องถิ่น.

อาหาร: B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพักในท้องถิ่น

การเดินทาง : บุนใต  - บ้านน้ำเงิน - เมืองนามอ

ระยะทาง : 110 km ทางดินแดง

วันที่ 04

กลับเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง

หลังจากเพลิดเพลินกับบรรยากาศในชนบทและอาหารเช้าแบบพื้นบ้าน. วันนี้เราจะเดินทางกลับเข้าเมืองหลวงพระบางโดยผ่านเข้าเส้นทางเมืองปากมอง. แวะเยี่ยมหมู่บ้านเล็กๆ ทานอาหารเที่ยง.ระหว่างทางก่อนถึงเมืองหลวงพระบางในช่วงเย็น

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : ไม่รวมในรายการ

การเดินทาง: เมืองนามอ – อุดมไซ  - หลวงพระบาง

ระยะทาง : 260 km

Please reload

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos