คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

หลวงพระบาง สู่ เวียงจันทร์

สิ่งที่ต้องเห็น ศิลปะ วัฒนธรรมและขบธรรมเนียม

รหัสทัวร์ :  DE 1006

จุดเริ่มต้น / จุดหมาย : หลวงพระบาง / เวียงจันทร์

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทาง : เดินทางได้ตลอดทั้งปี 

ระยะเวลาในการเดินทาง : 6 วัน + 5 คืน

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : ตั้งแต่ 2 ถึง 14 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องจากราคาจะค่อนข้างสูง)

จุดเด่น :

 • หลวงพระบาง (UNESCO เมืองมรดกโลก)

 • ทัศนียภาพอันงดงามระหว่างทาง เสน่ห์เมืองวังเวียง

 • นครหลวงเวียงจันทร์

 • ล่องเรือบนแม่น้ำโขง

 • เข้าชมวัดวาอาราม,ถ้ำ และตลาดท้องถิ่น

ราคาต่อท่าน : 892 USD (ราคาสำหรับคณะ4 /ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

สบายดีหลวงพระบาง , เข้าชมวัด และ ตลาดท้องถิ่น

เช้านี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นโดยพาหนะส่วนตัว, แล้วเข้าชมพระบรมมหาราชวัง,เก็บภาพแสนประทับใจ  วัดใหม่,วัดแสน, วัดเซียงทอง, วัดวิซุน. แล้วเดินช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามถนนเส้นกลางเมือง. จากนั้นพาท่านขึ้นพระธาตุพูสีเพื่อสักการะ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง . แล้วทอดน่องเดินตลาดมืดตามอัธยาศัย.

อาหาร : -, L, -  // 

ที่พัก: โรงแรม หรือ บัานพัก

การเดินทาง: หลวงพระบาง

วันที่ 02

เดินป่ามุ่งสู่ น้ำตก"ตาดก่วงสี"

​เช้าตรู่ของวันนี้ท่านสามารถตักบาตรเข้าเหนียวตามอัธยาศัยโดยไม่มีไกด์ หลังจากอาหารเช้าที่โรงแรม เราจะพาท่านออกเดินทางโดยรถตู้ขึ้นเขาเพื่อไปเยี่ยมชมหมู่บ้านชนเผ่าม้ง และถึงจุดสตาร์เดินป่า รื่นรมย์ไปกับการเดินป่าชมธรรมชาติเป็นเวลา 3 ชั่วโมง เพื่อให้ถึง สถานที่ ที่เป็นที่นิยมที่สุดในหลวงพระบาง "น้ำตก ตาดก่วงสี"  สถานที่อันน่าประทับใจซึ่งตั้งอยู่กลางป่า น้ำตกสีฟ้าใส หย่อนใจไปกับปลาน้อยใหญ่ที่แวกว่ายท่ามกลางสายน้ำ ในช่วงบ่ายท่านสามารถว่ายน้ำผ่อนคลายหรือเยี่ยมชมสถานที่อนุรักษ์หมี ที่อยู่ภายในอุทยานน้ำตกแห่งนี้ได้ตามอัธยาศัย (อย่าลืมเตรียมชุดมาเล่นน้ำด้วยนะ)

อาหาร: B, L, -  // 

ที่พัก: โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หมู่บ้านชนเผ่าม้ง - น้ำตกตาดก่วงสี

กิจกรรม : เดินป่าโดยใช้เวลา 2ชั่วโมงครึ่ง ถึง 3 ชั่วโมงโดยประมาณ

วันที่ 03

ล่องเรือแม่น้ำโขง แวะชมถ้ำปากอู

​สัมผัสความยิ่งใหญ่ของแม่น้ำโขงกับเรือแบบดั้งเดิม ค่อยๆดื่มด่ำกับความงดงามบนแม่น้ำโขง มุ่งหน้าสู่ถ้ำ"ปากอู" เรียบตามลำแม่น้ำโขงจะมีหน้าผาหินปูนขนาดใหญ่ที่เกิดจากธรรมชาติโดยผ่านการกัดเซาะจากฝนและน้ำท่วมในแต่ละปีจากสายน้ำ แล้วเยี่ยมชมถ้ำ"ปากอู" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนับหมื่นองค์- ระหว่างทางกลับแวะชิมเหล้าลาว ที่ทำจากข้าวในหมู่บ้านท้องถิ่นเล็ก ๆระหว่างทางกลับ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตเองจากคนในหมู่บ้านเพื่อเป็นของฝาก แล้วจึงถึงหลวงพระบางในตอนบ่าย

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง - ถ้ำปากอู

กิจกรรม : ล่องเรือ ไป กลับ ใช้เวลา 4 ชั่วโมง

วันที่ 04

ทิวเขา"กาสี" แวะตลาดท้องถิ่น

มุ่งหน้าสู่เมืองวังเวียงโดยเดินทางสู่ขุนเขา กาสี ที่มีความสูงจากน้ำทะเล 1,200 เมตร ระหว่างทาง จะแวะชมตลาดชุมชมของเมืองพูคูณก่อนจะถึงเมืองวังเวียงในช่วงบ่าย ท่านสามารถ ล่องเรือบนแม่น้ำสงเพื่อชมความสวยงามของเมืองวังเวียง โดยล่องเรือบนแม่นำ้สายเล็กๆที่ไหลมาจากภูเขากาสีตัดเข้าสู่เส้นทางเมืองวังเวียง.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง : หลวงพระบาง - พูคูณ - วังเวียง

กิจกรรม : ล่องเรือ 1 ชั่วโมง

วันที่ 05

มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงนครเวียงจันทร์ แวะทางอาหารเที่ยง ที่เขื่อนน้ำงึม

สำรวจถ้ำจั๊ง หนึ่งในถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ จากนั้นออกเดินทางสู่เวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของลาว ระหว่างทางเยี่ยมชมตลาดปลาจากทะเลสาบน้ำงึมที่สวยงามและยังเป็นแหล่งสกัดเกลือ ถึงเวียงจันทน์ในตอนบ่าย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรมกลางเมืองเวียงจันทร์

การเดินทาง : วังเวียง - ทะเลสาปน้ำงึม - เวียงจันทร์

วันที่ 06

ท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม นครหลวงเวียงจันทร์

เยี่ยมชมเมืองหลวงของลาวและวัดหลายแห่ง ได้แก่ วัดศรีสะเกษ , หอพระแก้วของพระแก้วมรกต พระเจดีย์ทองคำหลวง, ประตูชัยซึ่งมีภาพวาดปฏิมากรรมเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สวยงามที่สุดของเมือง เที่ยวชมตลาดผักทองคานคำและเดินไปตามแม่น้ำโขงในตอนท้ายของวัน สถานที่ที่คนในท้องถิ่นมักออกมาพบกันทำกิจกรรมยามพระอาทิตย์ตกดิน

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง: เวียงจันทร์

รวมอาหารเช้า ของวันที่ 07

Please reload

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos