LOGO ORLA Tours - Tailor made fair trave

มาเที่ยวลาวต้องเตรียมเงินเท่าไหร่?

นี่เป็นข้อกังวลหลักอย่างหนึ่งของเราเมื่อเริ่มวางแผนการเดินทางในอนาคต !

ค่าใช้จ่ายหลักบางส่วนในลาว

ประเทศลาวต้องถูกเสมอไป นี้คือความคิดที่ไม่ค่อยจะใช่สักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่คิดว่าเมาลาวใช้เงินเพียง 1 ดอลลาร์ต่อวันและจ่ายอาหาร 1 ดอลลาร์เช่นกัน แน่นอนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันในปี 2560 มันไม่ได้แล้ว ประเทศลาวพัฒนามาตั้งแต่ปี 2000 อัตราค่าครองชีพและค่าเงินนั้นแพงกว่าเวียดนาม , ไทย และกัมพูชา แต่ถูกกว่าพม่าและ ภูฏาน

ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่อยู่ในท่ามกลางภูเขาล้อมรอบและไม่มีทางเชื่อมต่อถึงทะเล จึงทำให้ลาวเป็น "ประเทศผู้ซื้อ" 90% มากกว่าผู้ส่งออกนั้นเอง ฉนั้นสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศลาว เป็นสินค้านำเข้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่จะแพงเนื่องจากการเพิ่มราคาค่าขนส่งและกำไรของตัวแทนจำหน่ายนั้นเอง.

ตัวอย่างง่ายๆ 3 ข้อ :

ราคาเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่

ไก่ของลาวค่อนข้างผอมและเนื้อเหนียว ร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองจึงเลือกที่จะนำเข้าเนื้อจากประเทศไทย เดิมไก่มีราคาประมาณ 5 USD แต่เมื่อนำเข้าจากประเทศไทยมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 หรือ 10 USD  วันไหนที่ต้องค้างคืนที่โฮมสเตย์ในท้องถิ่นเราก็คิดว่ามันจะถูกกว่า แต่นั่นผิดเลย ไม่ใช่กรณีนี้ ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12 ถึง 15 USD เพราะคนในท้องถิ่นเลี้ยงไก่ด้วยตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวและสัตว์เลี้ยงก็มีจำนวนไม่มาก (ไม่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้ราคาต่ำกว่า) ยิ่งกว่านั้นพวกเขาอาศัยอยู่ไกลจากเมืองอาหารจึงหาได้ยากเลยทำให้มีราคาแพงกว่าในเมือง.

 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือ ราคารถโดยสาร

90% ของรถตู้ในลาวผลิตจากประเทศไทย ราคาเดิมของคือประมาณ 25,000 USD นำเข้ามาจะเสียภาษีนำเข้าส่วนต่างของตัวแทนจำหน่ายลาวเพิ่มขึ้นเป็น 42,000 USD กระบวนการเดียวกันนี้ใช้กับชิ้นส่วนอะไหล่ในกรณีที่มีการซ่อมแซม ทำให้การเพิ่มขึ้นของราคานี้ส่งผลต่อต้นทุนของรถตู้ต่อวันต่อสำนักงานทางกายภาพในลาว) เราจะไม่จัดทำย่อหน้าเกี่ยวกับภาษีลาว แต่สำนักงานหลวงพระบางเห็นได้ชัดว่าจะเก็บภาษีจากเราในแต่ละทัวร์ของคุณ ซึ่งราคาค่าใช่จ่ายสำหรับพาหานะ ในแถบยุโรปที่นี้ถือว่าแพงกว่าด้วยซ้ำ ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับบางประเทศเช่น เวียดนาม แต่นั้นคือเหตุผลที่แท้จริงสำหรับที่

นี่เป็นข้อกังวลหลักอย่างหนึ่งของเราเมื่อเริ่มวางแผนการเดินทางในอนาคต !

ค่าใช้จ่ายหลักบางส่วนในลาว

ประเทศลาวต้องถูกเสมอไป นี้คือความคิดที่ไม่ค่อยจะใช่สักเท่าไหร่ คนส่วนใหญ่คิดว่าเมาลาวใช้เงินเพียง 1 ดอลลาร์ต่อวันและจ่ายอาหาร 1 ดอลลาร์เช่นกัน แน่นอนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันในปี 2560 มันไม่ได้แล้ว ประเทศลาวพัฒนามาตั้งแต่ปี 2000 อัตราค่าครองชีพและค่าเงินนั้นแพงกว่าเวียดนาม , ไทย และกัมพูชา แต่ถูกกว่าพม่าและ ภูฏาน

ลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เป็นประเทศที่อยู่ในท่ามกลางภูเขาล้อมรอบและไม่มีทางเชื่อมต่อถึงทะเล จึงทำให้ลาวเป็น "ประเทศผู้ซื้อ" 90% มากกว่าผู้ส่งออกนั้นเอง ฉนั้นสินค้าส่วนใหญ่ที่ขายในประเทศลาว เป็นสินค้านำเข้าที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่จะแพงเนื่องจากการเพิ่มราคาค่าขนส่งและกำไรของตัวแทนจำหน่ายนั้นเอง.

ตัวอย่างง่ายๆ 3 ข้อ :

ราคาเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อไก่

ไก่ของลาวค่อนข้างผอมและเนื้อเหนียว ร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองจึงเลือกที่จะนำเข้าเนื้อจากประเทศไทย เดิมไก่มีราคาประมาณ 5 USD แต่เมื่อนำเข้าจากประเทศไทยมูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 หรือ 10 USD  วันไหนที่ต้องค้างคืนที่โฮมสเตย์ในท้องถิ่นเราก็คิดว่ามันจะถูกกว่า แต่นั่นผิดเลย ไม่ใช่กรณีนี้ ราคาจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 12 ถึง 15 USD เพราะคนในท้องถิ่นเลี้ยงไก่ด้วยตัวเองเพื่อเลี้ยงครอบครัวและสัตว์เลี้ยงก็มีจำนวนไม่มาก (ไม่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ให้ราคาต่ำกว่า) ยิ่งกว่านั้นพวกเขาอาศัยอยู่ไกลจากเมืองอาหารจึงหาได้ยากเลยทำให้มีราคาแพงกว่าในเมือง.

 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง หรือ ราคารถโดยสาร

90% ของรถตู้ในลาวผลิตจากประเทศไทย ราคาเดิมของคือประมาณ 25,000 USD นำเข้ามาจะเสียภาษีนำเข้าส่วนต่างของตัวแทนจำหน่ายลาวเพิ่มขึ้นเป็น 42,000 USD กระบวนการเดียวกันนี้ใช้กับชิ้นส่วนอะไหล่ในกรณีที่มีการซ่อมแซม ทำให้การเพิ่มขึ้นของราคานี้ส่งผลต่อต้นทุนของรถตู้ต่อวันต่อสำนักงานทางกายภาพในลาว) เราจะไม่จัดทำย่อหน้าเกี่ยวกับภาษีลาว แต่สำนักงานหลวงพระบางเห็นได้ชัดว่าจะเก็บภาษีจากเราในแต่ละทัวร์ของคุณ ซึ่งราคาค่าใช่จ่ายสำหรับพาหานะ ในแถบยุโรปที่นี้ถือว่าแพงกว่าด้วยซ้ำ ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับบางประเทศเช่น เวียดนาม แต่นั้นคือเหตุผลที่แท้จริงสำหรับที่ลาว

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos