LOGO ORLA Tours - Tailor made fair trave

ความมุ่งมั่นด้านมนุษยธรรมและ

ความร่วมมือกับประชากรในท้องถิ่น

การท่องเที่ยวเชิงช่วยเหลือสังคม

การให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น

การเดินทางการท่องเที่ยวของคุณผ่านเอเจนซี่ของเราคุณสามารถช่วยสนับสนุนโครงการ "Enfants du Laos" ที่เราก่อตั้งขึ้น โดยบริจาคเงิน USD 10 ต่อท่านผ่านการใช้บริการของเรา เพื่อช่วยในการบำรุงรักษาโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ ที่เราก่อตั้งขึ้นและพัฒนาการศึกษาในหมู่บ้านห่างไกล

โครงการของเราในนาม Enfants du Laos (Children of Laos) มุ่งมั่นในการพัฒนาให้เข้าถึงการศึกษาในหมู่บ้านท้องถิ่นที่ห่างไกล จุดเป้าหมายของเราคือช่วยให้เด็ก ๆ ชนเผ่าสามารถมีความรู้เพื่อมีอนาคตที่ดีกว่าได้ด้วยตนเอง.


หมู่บ้านเหล่านี้ยังขาดแคลนทรัพยากรและอุปกรณ์การศึกษา นั่นคือเหตุผลหลักที่เราทำมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาให้พวกเขา


ในขณะเดียวกันเป้าหมายระยะยาวของเราคือให้การสนับสนุนอย่างยั่งยืนโดยไม่มีข้อผูกมัด เราจึงเล็งเห็นว่าการสร้างรากฐานการศึกษาให้แก่บุตรหลานของพวกเขาเพื่อจะช่วยให้เขาเหล่านั้นสามารถเติบใหญ่เป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตต่อไป

อะไรบ้างที่คุณสามารถเอาไปบริจาคได้

 

ส่วนหนึ่งของรายได้ในแต่ละปีของเราจะนำไปบริจาคตามโอกาสต่างๆในระหว่างปี โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรในยุโรปและนักท่องเที่ยวของเราบางคนก็ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคสิ่งของที่จำเป็น เป็นประจำทุกปี กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังโรงเรียนที่เราก่อตั้งขึ้นและพักค้างคืนเพื่อนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมอบแก่โรงเรียนด้วยตัวเอง เพราะเป้าหมายของเราไม่ขอเงิน แต่เราอยากให้คุณรับรู้ด้วยตัวคุณเองว่าพวกเขายังขาดและต้องการอะไร

สิ่งของและเครื่องใช้อะไรบ้างที่คุณจะหาซื้อได้ที่ประเทศลาว

ก่อนการเดินทางไปยังหมู่บ้าน คุณสามารถเอาอะไรใส่ในกระเป๋าเพื่อไปบริจาคได้บ้าง:

- เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม (หรือเสื้อกันหนาว เพราะหมู่บ้านตั้งอยู่ในหุบเขา ทำให้อากาศค่อนข้างเย็น)

- ลูกฟุตบอล หรือ ลูกวอลเล่ย์บอล, เชือกกระโดด,..

- แปรงฟัน ยาสีฟัน

- สมุดระบายสี หนังสือนิทาน

- อุปกรณ์การเรียน (ดินสอ ปากกา, สมุด หนังสือ ...)

- เสื่อสำหรับนั่งเรียน (หาได้ง่ายในประเทศลาว)

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเป็นส่วนร่วมในโครงการที่สวยงามซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเครื่องมือและเสริมสร้างความรู้เพิ่มเติมให้กับเด็ก ๆ ในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นให้พวกเขาได้เล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาต่อ เนื่องจากทุกวันนี้มีเด็กเพียงไม่กี่คนที่เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมเพราะส่วนใหญ่จะหยุดเรียนพอจบประถมเพื่อช่วยพ่อแม่ทำนา

การก่อสร้างโรงเรียนเริ่มขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 และใช้เวลาในการแล้วเสร็จประมาณหนึ่งปีต่อมา เรามีคอมพิวเตอร์ประมาณ15 เครื่อง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 225 คนและอาสาสมัครผู้ใหญ่ในหมู่บ้านเพื่อให้เข้าถึงบทเรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้ในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos