หลวงพระบาง

นครหลวงเก่า

ลักษณะเด่นที่คุณสามารถสัมผัสได้เมื่อก้าวเท้าเข้าสู่เมืองหลวงพระบาง สัมผัสแรกคุณสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเกี่ยวกับเมืองมรดกโลกที่สวยงามแห่งนี้ มนต์เสน่ห์แห่งสีสัน: สีขาวจากดอกไม้ประจำชาติ ดอกลีลาวดี ที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักณ์, ดอกไม้สีแดงจากต้นพริกไทย, สีน้ำตาลเผาจากจีวรพระสงฆ์ ในช่วงตักบาตรข้าวเหนียวช่วงเช้า แม้กระทั่งหลังคาสีทองอร่ามของแต่ละวัดในตัวเมืองหลวงพระบาง.

 

เมืองหลวงพระบางโอบล้อมไปด้วยภูเขา, ความสูงจากน้ำทะเล 400m, มีแม่น้ำ 2 สายมาบรรจบกัน คือสายน้ำคาน และแม่น้ำโขง

เมืองที่ยังคงสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส "สถานที่ที่คุณต้องมาสักครั้งในชีวิต" ถ้าคุณได้มีโอกาสมาเที่ยวลาว. 

LOGO ORLA Tours - Tailor made fair trave

"สาระคดีท่องเที่ยงเมืองหลวงพระบาง โดยกระทรวงการท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง."

นำเสนอ โดย Charly  หนึ่งในผู้ก่อตั้งของเรา

สถานที่ศักดิ์สิทธ์แห่งศาสนา พุทธ

เมืองนี้ยังยืนหนึ่งในเรื่อง ความเชื่อมั่นและแรงศรัทธาอย่างแข็งแกร่งของพระพุทธศาสนาทวีปเอเชีย.

แรงศรัทธาจากจิตวิญญาณก่อให้เกิดการรักษาขนบธรรมเนียมที่ถูกสืบทอดกันมาอย่างเคร่งครัด โดยเราสามารถสัมผัสได้จากการตักบาตรในทุกเช้าตรู่ หรือ การตีกลองทุกวันพระตามประเพณีที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบัน.

 

ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตรตามถนนในตัวเมืองถึงแม้อากาศในตอนเช้าจะค่อนข้างเย็น พุทธศาสนิกชนจะรอคุกเข่าอยู่หน้าบ้านเพื่อรอใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน. ถือเป็นกิจวัตรประจำวันของคนในท้องถิ่น.

Show More
TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos