คุณต้องการออกแบบเส้นทางด้วยตัวคุณเองหรือไม่?

หลวงพระบาง & ชนเผ่าทางตอนเหนือของลาว

ชนเผ่า, ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

รหัสทัวร์ :  DE 1007

จุดเริ่มต้น / จุดหมาย : หลวงพระบาง

ระยะเวลาการเดินทาง : 7 วัน + 6 คืน

ฤดูกาลที่เหมาะสมในการเดินทาง : เดินทางได้ตลอดทั้งปี

ไกด์นำเที่ยว : ไกด์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ หรือ ไทย 

กลุ่มคณะ : จาก 2 ถึง 14 ท่าน (รายการนี้ไม่สามารถเดินทางคนเดียวเนื่องราคาจะค่อยข้างสูง)

จุดเด่น :

 • หลวงพระบางเมืองมรดกโลก (UNESCO)

 • ชนเผ่าพื้นเมือง, อาข่า, ม้ง, ขะมุ, ไทแอด, ไทลื้อ

 • ล่องเรือแม่น้ำอู

 • ค้างคืนในหมู่บ้านท้องถิ่น 

 • 3 คืนในพี่พักโฮมสเตย์

 • เยี่ยมชมวัดวาอาราม,ถ้ำ และตลาดท้องถิ่น

ราคาต่อท่าน : 1 000 USD (ต่อคณะสำหรับ 4 ท่าน)

ราคาจะลดลงเมื่อมีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

วันที่ 01

หลวงพระบาง เที่ยวชมวัดและตลาดท้องถิ่น

เช้านี้ไกด์ท้องถิ่นจะพาท่านเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นโดยพาหนะส่วนตัว, แล้วเข้าชมพระบรมมหาราชวัง,  วัดใหม่,วัดแสน, วัดเซียงทอง, วัดวิซุน. แล้วเดินช๊อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามถนนเส้นกลางเมือง. จากนั้นพาท่านขึ้นพระธาตุพูสีเพื่อสักการะ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง . แล้วเดินตลาดมืดตามอัธยาศัย.

อาหาร : -, D, -  // 

ที่พัก: โรงแรม หรือ บัานพัก

การเดินทาง: หลวงพระบาง

วันที่ 02

ทิวทัศน์ของภูเขา เมืองอุดมไซ

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือของลาวโดยพาหนะส่วนตัว. สูดอากาศสดชื่นจากทิวทัศน์ภูเขาระหว่างทาง. ท่านจะพบเห็นชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์ระหว่างทาง เช่น ไทลื้อ,ขะมุ,ไทดำ และ ม้ง. ไกด์นำทาง จะอธิบายการเชื่อมโยงวัฒนธรรมตะวันตกและเอเชียวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่าให้ท่านได้รับทราบ. และจะถึงเมืองอุดมไซในช่วงเย็น.

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพักในตัวเมือง

การเดินทาง : หลวงพระบาง - อุดมไซ

วันที่ 03

ชนกลุ่มน้อย ไทลื้อ และ ไทดำ

หลังจากการเดินทางออกจากอุดมไซไม่กี่ชั่วโมง การผจญภัยก็เริ่มต้น สู่เส้นทางดินแดง ที่มีทิวทัศน์ที่งดงามข้ามทุ่งนาที่มีเตาเผาดินของชนเผ่า ไทลื้อตลอดเส้นทาง แวะตลาดท้องถิ่นเล็ก ๆ ที่หมู่บ้านชนเผ่าไทดำ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมจากชนเผ่าในตลาดแห่งนี้ เยี่ยมชมหมู่บ้านชาวเผ่า, อาข่า, เตยยาง, ม้งและไทลื้อ ระว่างทางจะแวะทางอาหารเที่ยงตามชนบทท้องถิ่น อาหารเย็นและที่พักของท่านในค่ำคืนนี้ กับครอบครัวไทลื้อหมู่บ้านบุนใต้

 

อาหาร : B, -, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : อุดมไซ – นามอ – บุนใต้

วันที่ 04

สำรวจหมู่บ้านชนเผ่าอาข่า

การเดินทางยังคงดำเนินต่อไปยังเมืองเล็ก ๆ ชื่อ เมืองขัว ซึ่งเป็นเส้นทางการส่งสินค้าระหว่างเวียดนามและลาว เยี่ยมชมหมู่บ้านอาข่า,ม้งขาม และ ไทดำ เมื่อถึงเมืองขัวในช่วงบ่ายเข้าพักในบ้านพักท้องถิ่น ท่านสามารถเดินเล่นในเมืองเล็ก ๆแห่งนี้ ที่มีนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่คน  เก็บภาพสวยที่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ"พอง"ในช่วงเย็น

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : บ้านพัก

การเดินทาง : บุนใต้ – ปากน้ำน้อย – เมืองขัว

วันที่ 05

ล่องเรือแม่น้ำอู ชมทุ่งข้างริมแม่น้ำ

ล่องเรือยามเช้าในแม่น้ำอู ด้วยเรือท้องถิ่น ตื่นตาตื่นใจกับทิวทัศน์ความงดงามของประเทศลาวของสองฟากฝั่งแม่น้ำอู: ทิวไผ่, ภูเขา, หินผา, ... เยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าก่อนที่จะไปที่หมู่บ้านเมืองงอย เดินเล่นในใจกลางทุ่งข้าวที่มีภูเขาล้อมรอบ ระหว่างทางแวะชม"ถ้ำกาง" รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในหมู่บ้านของชนเผ่า ไทแอด

อาหาร : B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : เมืองขัว – เมืองงอย - หมู่บ้านไทแอด

กิจกรรม : 4ชั่วโมงในการล่องเรือ + เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

วันที่ 06

เรียนรู้วิถีชนเผ่า หมู่บ้าน"เผ่าม้ง"

เดินทอดน่องเรียนรู้วิถีวิถีชีวิตของชนเผ่าไทแอดในยามเช้า เพื่อกลับไปที่ท่าเรือเมืองงอยแล้วล่องเรือแม่น้ำอูในช่วงเช้าตรู่ จากนั้นเดินป่าเข้าไปในชนบทตามทางเดินของชาวบ้านที่ใช้เดินทางของสองหมู่บ้านของชนเผ่าม้งและชนเผ่าขาม สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยพื้นนา พื้นป่าที่สวยงามและสะอาดตา รับประทานอาหารเย็นและพักค้างคืนในหมู่บ้านม้ง

อาหาร : B, L, D  // 

ที่พัก : โฮมเสตย์

การเดินทาง : หมู่บานไทแอด - หมู่บ้านชนเผ่าม้ง

กิจกรรม : ล่องเรือ 15 นาที + เดินป่า 3 ชั่วโมง

วันที่ 07

ถ้ำปากอู สถานที่อันเลื่องชื่อ

หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากครอบครัวชาวม้ง ถึงเวลาเดินป่าบนเส้นทางผ่านพื้นที่อันกว้างใหญ่ในใจกลางของหุบเขาของชนบทเพื่อมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่นั้นท่านจะพบกับรถตู้รอคุณอยู่ เพื่อย้อนกลับไปที่หลวงพระบางและเยี่ยมชมถ้ำ"ปากอู" ที่มีชื่อเสียงในแม่น้ำโขง ภายในถ้ำจะมีพระพุทธรูปนับพันที่ประดับด้วยโทนสีแดงและสีทองซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอากาศประดิษฐานไว้ในช่วงเวลาสงคราม  ถึงหลวงพระบางในช่วงเย็นของวัน

อาหาร : B, L, -  // 

ที่พัก : โรงแรม หรือ บ้านพัก

การเดินทาง :หมู่บ้านชนเผ่าม้ง - ถ้ำปากอู - หลวงพระบาง

กิจกรรม: เดินป่า 1 ชั่วโมงครึ่ง

Please reload

>> รายการต่อไป : แกะรอยประวัตศาสตร์ประเทศลาว  - 11  วัน

TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos