ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเทศลาว

 

ลาวมีพื้นที่ราวๆ 236 800 km2 มีพรมแดนร่วมกับประเทศจีน (200 กม.), พม่า (150 กม.), ประเทศไทย (1,000 กม.), เวียดนาม (1,000 กม.) และกัมพูชา (150 กม.) มีภูเขาและที่ราบสูงเป็นตัวส่วนมาก กว่า 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ

ลาวถูกกั้นกลางโดยแม่น้ำโขงอันกว้างใหญ่ซึ่งหาได้ยากของภูมิประเทศลักษณะแบบนี้ เนื่องจากการไหลของน้ำที่ผิดปกติถึง (1 898 กม. ของแม่น้ำโขงข้ามลาวจากความยาวทั้งหมด 4200 กม.)

ความยาวจากเหนือจรดใต้กว่า 1,000 กม. จากชายแดนจีนไปยังกัมพูชา ในบางพื้นที่ระยะห่างระหว่างสองพรมแดนไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตร พื้นที่ในลาวส่วนใหญ่เป็นจากภูเขาและที่ราบสูง

จุดที่สูงที่สุดคือ Phou Bia (2820 m) ทางตอนใต้ของ Xieng Khouang ภูมิอากาศเขตร้อน บริเวณร่องลมมรสุม

 

ประเทศลาวมีสองฤดูกาลคือฤดูแล้งระหว่างเดือนตุลาคมถึงเมษายนและฤดูฝนระหว่างพฤษภาคมถึงกันยายน อุณหภูมิประมาณ 15/20 ° C     จากธันวาคมถึงมกราคมและประมาณ 30 ° C ในเดือนมีนาคมถึงเมษายน เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนอาจมีฝนตก

LOGO ORLA Tours - Tailor made fair trave
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่ออย่างเป็นทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

​พื้นที่ : 236 800 km².

ประชากร: 7,1 ล้าน (ยอดสำรวจในปี 2018)

​เมืองหลวง : เวัยงจันทร์.

ภาษาราชการ  : ลาว, ฝรั่งเศส

ศาสนา : พุทธ (65%) / ลัทธิต่างๆ (33%)

สินค้าส่งออกหลักของประเทศ : ข้าว, ยาสูป, กาแฟ, ดีบุก, ไม้.

พันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญ : ไทย, เวียดนาม, จีน, มาเลเซีย, ญี่ปุ่น.

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ลาวเป็นประเทศที่มีประชากรไม่หนาแน่นโดยเฉลี่ยในพื้นที่ (17 คนต่อกม.²)ประชากรอาศัยกระจายทั่วพื้นที่อย่างไม่สม่ำเสมอทั่วประเทศและมากกว่า 78% ในชนบท

ลาวมีกลุ่มชาติพันธุ์ประมาณ 80 กลุ่มซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนเผ่าใหญ่ แต่ละชนเผ่ามีภาษาเอกลักษณ์เป็นของตนเองมีขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อเป็นของตนเอง

 • ลาว-ลุ่ม (75% ของประชากรที่อาศัยอยู่ในที่ราบ)

 • ลาว-เทิง (อาศัยอยู่พื้นที่ราบสูง)

 • ลาว-สูง (อาศัยตามภูเขา).

Show More
TOP OF PAGE
" คุณภาพ ที่ทำให้เราแตกต่าง"
 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn
Laos Mekong Cruise, private cruises on the Mekong in Laos

© 2020 ORLA TOURS by Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

Company with a capital of 300,000 USD registered with the Company Register of Luang Prabang under number N/060-00001222 

© All images and materials are copyright protected & are the property of Off Road Laos Adventures Co. Ltd.

 • TripAdvisor Travel Agent Luang Prabang O
 • Facebook
 • Flickr
 • YouTube
 • Instagram
 • LinkedIn

FAIR TRAVEL
For each traveler, We give $10 to the humanitarian organization Enfants du Laos